Natak (Karbala, Sangram Aur Prem ki Vedi)

Premchand