Shrimadh Bhagvad Gita Rahasya (Hindi)

Lokmanya Bal Gangadhar Tilak