Tirukkural ( Tamil - English Translation )

V. V. S. Aiyar