eNatya Sanhita 2015 - Semi finalist plays - Marathi

Abhay Salvi, Aniruddha Pande, Aparna Modak, Girish Parab, Irphan Mujawar, Prajakt Deshmukh, Prakash Lohar, Pramod Khadilkar, Rushikesh Turai, Sandeep Bhagade, Sanket Tandel, Sushant Ghadge, Swapnali Jagdale