Hathyara mangalsutra

Ved Prakash Sharma, Ved Prakash Sharma