Surya Dvadashanama Stotra - சூர்ய த்வாதஷ நாம ஸ்தோத்ரம்

Koushik K