मौलिक व्यक्तित्व के प्रेरक सूत्र

डा. लेखराम शर्मा